Logo

Haiti  

Evolução: PIB anual Haiti
DataPIB anualPIB anualVar do PIB (%)
20188.065M.€9.525M.$1,5%
20177.620M.€8.608M.$1,2%
20167.388M.€8.178M.$1,5%
20157.816M.€8.672M.$1,2%
20146.604M.€8.774M.$2,8%
20136.363M.€8.451M.$4,2%
20126.141M.€7.890M.$2,9%
20115.399M.€7.516M.$5,5%
20104.994M.€6.620M.$-5,5%
20094.720M.€6.584M.$3,1%
20084.453M.€6.550M.$0,8%
20074.294M.€5.885M.$3,3%
20063.788M.€4.756M.$2,2%
20053.464M.€4.310M.$1,8%
20042.844M.€3.538M.$-3,5%
20032.617M.€2.960M.$0,4%
20023.672M.€3.472M.$-0,3%
20014.015M.€3.596M.$-1,0%
20004.281M.€3.954M.$0,9%
19993.898M.€4.154M.$2,7%
19983.724M.$2,2%
19973.339M.$2,7%
19962.908M.$4,1%
19952.813M.$9,9%
19941.775M.$-11,6%
1993610M.$-4,9%
1992533M.$-2,3%
1991888M.$1,3%
1990990M.$-0,4%
1989778M.$-1,1%
1988841M.$0,6%
19871.279M.$-0,4%
19862.597M.$0,3%
19852.337M.$0,8%
19842.105M.$0,2%
19831.900M.$-1,5%
19821.770M.$-2,8%
19811.702M.$1,1%
19801.546M.$7,3%
19791.081M.$7,6%
1978974M.$4,9%
1977947M.$0,5%
1976879M.$8,4%
1975681M.$1,1%
1974565M.$5,8%
1973467M.$4,8%
1972372M.$1,0%
1971363M.$6,5%
1970331M.$
1969392M.$
1968368M.$
1967369M.$
1966369M.$
1965353M.$
1964325M.$
1963295M.$
1962282M.$
1961271M.$
1960273M.$
Evolução: PIB per capita Haiti
DataPIB per capitaPIB per capitaVar. anual PIB per capitaVar. anual PIB per capita
2018725€856$4,5%9,3%
2017694€784$1,8%3,9%
2016682€754$-6,7%-7,0%
2015731€811$16,7%-2,5%
2014626€832$2,3%2,4%
2013612€813$2,1%5,6%
2012599€770$12,1%3,4%
2011535€744$6,5%11,8%
2010502€665$4,2%-1,0%
2009482€672$4,4%-1,0%
2008462€679$2,1%9,6%
2007452€620$11,6%21,8%
2006405€509$7,6%8,6%
2005377€469$19,8%19,9%
2004314€391$6,9%17,6%
2003294€333$-29,9%-16,1%
2002419€397$-10,1%-5,1%
2001466€418$-7,8%-10,6%
2000506€467$8,0%-6,4%
1999469€499$9,6%
1998456$9,6%
1997416$12,8%
1996369$1,5%
1995363$55,6%
1994233$185,6%
199382$12,3%
199273$-41,1%
1991124$-12,1%
1990141$24,7%
1989113$-9,4%
1988124$-35,6%
1987193$-51,8%
1986401$8,7%
1985369$8,5%
1984340$8,2%
1983314$4,8%
1982299$1,6%
1981295$7,6%
1980274$40,0%
1979196$8,6%
1978180$0,8%
1977179$5,6%
1976169$26,6%
1975134$18,4%
1974113$19,1%
197395$23,4%
197277$0,8%
197176$7,7%
197071$-17,0%
196985$4,5%
196882$-2,2%
196783$-1,8%
196685$2,4%
196583$6,5%
196478$8,2%
196372$2,6%
196270$2,0%
196169$-2,7%
196071$
Evolução: Taxa de crescimento do PIB a preços constantes Haiti
Evolução: PIB per capita Haiti
PIB Haiti