Logo

Haiti  

Evolução: PIB anual Haiti
DataPIB anualPIB anualVar do PIB (%)
20188.065M.€9.525M.$1,5%
20177.620M.€8.608M.$1,2%
20167.388M.€8.178M.$1,5%
20157.816M.€8.672M.$1,2%
20146.604M.€8.774M.$2,8%
20136.363M.€8.451M.$4,2%
20126.141M.€7.890M.$2,9%
20115.399M.€7.516M.$5,5%
20104.994M.€6.620M.$-5,5%
20094.720M.€6.584M.$3,1%
20084.453M.€6.550M.$0,8%
20074.294M.€5.885M.$3,3%
20063.788M.€4.756M.$2,2%
20053.464M.€4.310M.$1,8%
20042.844M.€3.538M.$-3,5%
20032.617M.€2.960M.$0,4%
20023.672M.€3.472M.$-0,3%
20014.015M.€3.596M.$-1,0%
20004.281M.€3.954M.$0,9%
19993.898M.€4.154M.$2,7%
19983.724M.$2,2%
19973.339M.$2,7%
19962.908M.$4,1%
19952.813M.$9,9%
19941.775M.$-11,6%
1993610M.$-4,9%
1992533M.$-2,3%
1991888M.$1,3%
1990990M.$-0,4%
1989778M.$-1,1%
1988841M.$0,6%
19871.279M.$-0,4%
19862.597M.$0,3%
19852.337M.$0,8%
19842.105M.$0,2%
19831.900M.$-1,5%
19821.770M.$-2,8%
19811.702M.$1,1%
19801.546M.$7,3%
19791.081M.$7,6%
1978974M.$4,9%
1977947M.$0,5%
1976879M.$8,4%
1975681M.$1,1%
1974565M.$5,8%
1973467M.$4,8%
1972372M.$1,0%
1971363M.$6,5%
1970331M.$
1969392M.$
1968368M.$
1967369M.$
1966369M.$
1965353M.$
1964325M.$
1963295M.$
1962282M.$
1961271M.$
1960273M.$
Evolução: PIB per capita Haiti
DataPIB per capitaPIB per capitaVar. anual PIB per capitaVar. anual PIB per capita
2018734€867$5,9%10,7%
2017694€784$1,9%4,0%
2016681€754$-6,7%-6,9%
2015730€810$16,8%-2,4%
2014625€830$2,4%2,4%
2013610€810$2,2%5,7%
2012597€767$12,1%3,5%
2011532€741$6,6%11,9%
2010499€662$4,2%-0,9%
2009479€668$4,4%-1,0%
2008459€675$2,1%9,6%
2007449€616$11,6%21,8%
2006403€505$7,6%8,6%
2005374€465$19,9%19,9%
2004312€388$7,0%17,7%
2003292€330$-29,9%-16,1%
2002416€393$-10,0%-5,0%
2001462€414$-7,8%-10,6%
2000501€463$8,0%-6,4%
1999464€494$9,6%
1998451$9,6%
1997412$12,8%
1996365$1,5%
1995360$55,6%
1994231$185,5%
199381$12,3%
199272$-41,2%
1991123$-12,1%
1990139$24,7%
1989112$-9,4%
1988123$-35,6%
1987192$-51,8%
1986398$8,7%
1985366$8,5%
1984337$8,2%
1983312$4,9%
1982297$1,6%
1981293$7,6%
1980272$40,0%
1979194$8,6%
1978179$0,8%
1977177$5,7%
1976168$26,6%
1975133$18,4%
1974112$19,0%
197394$23,4%
197276$0,8%
197176$7,6%
197070$-17,0%
196985$4,4%
196881$-2,3%
196783$-1,9%
196685$2,4%
196583$6,5%
196478$8,1%
196372$2,5%
196270$1,9%
196169$-2,7%
196071$
Evolução: Taxa de crescimento do PIB a preços constantes Haiti
Evolução: PIB per capita Haiti
PIB Haiti