Montenegro Montenegro - IVA - Imposto sobre o valor acrescentado

Montenegro - IVA - Imposto sobre o valor acrescentado
DataIVA geral
01/01/201921,00%
01/01/201319,00%
01/01/200617,00%
01/01/200517,00%
Montenegro - IVA - Imposto sobre o valor acrescentado