Logo

Hong Kong  

Evolução: PIB anual Hong Kong
DataPIB anualPIB anualVar do PIB (%)
2017300.965M.€340.000M.$3,8%
2016289.880M.€320.881M.$2,1%
2015278.824M.€309.359M.$2,4%
2014219.365M.€291.438M.$2,8%
2013207.570M.€275.673M.$3,1%
2012204.395M.€262.601M.$1,7%
2011178.516M.€248.484M.$4,8%
2010172.469M.€228.644M.$6,8%
2009153.472M.€214.048M.$-2,5%
2008149.072M.€219.279M.$2,1%
2007154.403M.€211.583M.$6,5%
2006154.119M.€193.515M.$7,0%
2005145.929M.€181.556M.$7,4%
2004135.935M.€169.085M.$8,7%
2003142.675M.€161.370M.$3,1%
2002175.911M.€166.336M.$1,7%
2001189.126M.€169.381M.$0,6%
2000185.834M.€171.643M.$7,7%
1999155.507M.€165.734M.$2,5%
1998168.858M.$-5,9%
1997177.349M.$5,1%
1996159.718M.$4,3%
1995144.652M.$2,4%
1994135.812M.$6,0%
1993120.354M.$6,2%
1992104.272M.$6,2%
199188.960M.$5,7%
199076.929M.$3,8%
198968.790M.$2,3%
198859.708M.$8,5%
198750.623M.$13,4%
198641.076M.$11,1%
198535.700M.$0,7%
198433.511M.$10,0%
198329.907M.$6,0%
198232.291M.$2,9%
198131.055M.$9,2%
198028.862M.$10,3%
197923.000M.$11,6%
197818.000M.$8,3%
197716.000M.$11,7%
197613.000M.$16,2%
197510.000M.$0,5%
19749.400M.$2,4%
19738.000M.$12,3%
19725.700M.$10,6%
19714.500M.$7,3%
19703.800M.$
19693.200M.$
19682.700M.$
19672.700M.$
19662.500M.$
19652.400M.$
19642.200M.$
19631.900M.$
19621.600M.$
19611.400M.$
19601.300M.$
Evolução: PIB per capita Hong Kong
DataPIB per capitaPIB per capitaVar. anual PIB per capitaVar. anual PIB per capita
201740.616€45.884$3,4%5,5%
201639.295€43.497$3,0%2,8%
201538.143€42.322$26,1%5,3%
201430.245€40.182$5,1%5,1%
201328.785€38.230$1,0%4,4%
201228.503€36.620$13,5%4,8%
201125.108€34.951$2,7%7,8%
201024.457€32.422$11,5%6,0%
200921.937€30.594$2,5%-2,8%
200821.406€31.488$-3,8%3,3%
200722.255€30.495$-0,3%8,8%
200622.323€28.028$4,6%5,6%
200521.341€26.552$6,7%6,8%
200419.996€24.874$-5,2%4,3%
200321.093€23.856$-19,4%-3,5%
200226.154€24.731$-6,9%-1,7%
200128.102€25.167$1,5%-1,6%
200027.687€25.574$18,2%2,4%
199923.427€24.969$-2,7%
199825.649$-5,8%
199727.215$10,2%
199624.699$7,8%
199522.909$4,0%
199422.039$10,6%
199319.925$13,3%
199217.586$15,8%
199115.190$14,4%
199013.281$11,3%
198911.928$14,1%
198810.454$16,4%
19878.981$22,6%
19867.328$13,7%
19856.445$5,2%
19846.127$10,4%
19835.551$-8,9%
19826.096$2,4%
19815.953$5,1%
19805.664$21,4%
19794.666$21,0%
19783.856$10,5%
19773.491$21,3%
19762.877$28,4%
19752.241$4,4%
19742.147$13,8%
19731.886$36,5%
19721.382$24,3%
19711.112$15,9%
1970960$15,9%
1969828$16,6%
1968710$-2,1%
1967725$5,3%
1966689$3,3%
1965667$6,3%
1964628$13,0%
1963555$14,7%
1962484$9,5%
1961442$4,6%
1960423$
Evolução: Taxa de crescimento do PIB a preços constantes Hong Kong
Evolução: PIB per capita Hong Kong
PIB Hong Kong